Hakim Tinggi

DAFTAR HAKIM TINGGI

 

 

 

Drs. H. M. NADIR MAKKA SH., MHI.

NIP : 19520215.197903.1.003

Jabatan : Hakim Tinggi

Gol/ Ruang : Pembina Utama Madya - IV/d

 

 

Detail Profil Pejabat
 

Drs. DADI SURYADI, SH., MH
NIP : 19540412.198403.1.002

Jabatan : Hakim Tinggi

Gol/ Ruang : Pembina Utama - IV/e

 

 

Detail Profil Pejabat

hjkhkhj.jpg

Drs. H. MUHAMMAD YANAS, SH., MH.

NIP : 19550502.197903.1.006

Jabatan : Hakim Tinggi

Gol/ Ruang : Pembina Utama Madya - IV/d

 

 Detail Profil Pejabat

5.jpg

Drs. HERU MARSONO, SH., MH

NIP : 19531130.198203.1.003

Jabatan : Hakim Tinggi

Gol/ Ruang : Pembina Utama Madya - IV/d

 

Detail Profil Pejabat

Drs. A. SAEFULLAH ANK, SH

NIP : 19541215.198403.1.002

Jabatan : Hakim Tinggi

Gol/ Ruang : Pembina Utama Madya - IV/d

 

Detail Profil Pejabat

 7.jpg

Drs. H. M. YUNUS RASYID, SH., MH.

NIP : 19550806.198103.1.002

Jabatan : Hakim Tinggi

Gol/ Ruang : Pembina Utama Madya - IV/d

 

 

 Detail Profil Pejabat